Giới thiệu

Giới thiệu về Ngành GD-ĐT TP Nam Định

MỘT VÀI NÉT VỀ PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ  NAM ĐỊNH

Nhân dân Thành phố Nam Định có truyền thống “Tôn sư – trọng đạo”, học sinh “chăm ngoan – học giỏi”. Ngành Giáo dục – Đào tạo của Thành phố luôn đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh trong từng năm học.
Thành phố Nam Định có một hệ thống giáo dục gồm 75 tr­ường (trong đó có 35 trường Mầm non, 22 tr­ường Tiểu học, 18 tr­ường THCS ). Toàn ngành có 35 trường đạt chuẩn quốc gia ( cấp tiểu học 15 trường, cấp THCS 10 trường, cấp học mầm non 10 trường)
– Liên tục trong nhiều năm liền, Phòng GD – ĐT Thành Phố Nam Định luôn là ngọn cờ đầu trong tất cả các lĩnh vực như chất lượng Học sinh giỏi các môn văn hoá, TDTT, chất lượng đội ngũ giáo viên đồng đều, tâm huyết với nghề vì học sinh thân yêu, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập cao và đặc biệt Ngành GD – ĐT Thành Phố Nam Định  là đơn vị đầu tiên của Tỉnh đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi  ở cả 2 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.
– Trong những năm qua Phòng GD – ĐT Thành Phố Nam Định đã vinh dự được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý về lĩnh vực Giáo dục:

Năm học Danh hiệu Số quyết định
2001-2002 Cờ xuất sắc UBND tỉnh QĐ 2502/2002/QĐ-UB ngày 09/10/2002
2002-2003 Cờ xuất sắc UBND tỉnh QĐ 2991/2003/QĐ-UB ngày 07/11/2003
Bằng khen của TTCP QĐ 1238/QĐ-TTg ngày 12/11/2003
2003-2004 Bằng khen UBND tỉnh QĐ 1754/2004/QĐ-UB ngày 05/8/2004
2004-2005 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ 6196/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/11/2005
2005-2006 Cờ xuất sắc UBND tỉnh QĐ 2209/QĐ-UBND ngày 28/9/2006
2006-2007 Huân chương lao động hạng nhất;
Cờ xuất sắc UBND tỉnh;
Đơn vị tiên tiến xuất sắc
QĐ 286/2008/QĐ-CTN ngày 14/3/2008
QĐ 1667/QĐ-UBND ngày 02/8/2007
QĐ 131/QĐ-UBND ngày 16/01/2008
2007-2008 Cờ xuất sắc UBND tỉnh QĐ 1611/QĐ-UBND ngày 15/8/2008.
2009-2010 Cờ xuất sắc UBND tỉnh; Đơn vị tiên tiến xuất sắc. QĐ 1701/QĐ-UBND ngày 23/8/2010.
2013-2014 Cờ thi đua xuất sắc khối các PGD-ĐT trong cả nước Của Bộ GD-ĐT